Supercast Waterstops

Supercast Waterstops
Εξαλασμένο από υψηλής ποιότητας υλικό PVC σε ένα χαρακτηριστικό μπλε χρώμα. Η σειρά συνίσταται από εσωτερικά και εξωτερικά τοποθετούμενες διατομές . Διατίθεται σε ρόλους και σε ανεξάρτητα τεμάχια συνδέσεως για απλές ενώσεις επί τόπου του έργου με χρήση ελαφρών συσκευών συγκολλήσεως

Ιδιότητες:
Συνδυάζει αμφότερα τα στοιχεία:  τη βαλβίδα και ελικοειδή δρόμου για την στεγάνωση από το νερό. Καλύπτουν αποτελεσματικά εσωτερικές κα εξωτερικές πιέσεις ύδατος. Πληροί την US CORPS OF ENERGINEERS CRD-CS572-74 US BUREAN OF RECLAMATION C902.
Εφαρμογές:
Σε κατασκευές που παραμένουν στο νερό ήτοι: Δεξαμενές νερού, πύργοι νερού, υπόνομοι, δεξαμενές, φράγματα, οχετοί, κανάλια, αγωγοί φραγμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές και σε κατασκευές που το νερό ευρίσκεται εκτός ήτοι : υπόγεια, υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων, τούνελ, τοίχοι κ.λπ.