Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 17:00
+306972695370

Προϊόντα

FLEXCELL FIBREBOARD joint filler

Το Flexcell είναι μία συμπιέσιμη, μη εξωθούμενη, εμποτισμένη με πίσσα, ινοσανίδα πλήρωσης αρμών διαστολής κατάλληλη για τη δημιουργία αρμών μεταξύ επιτόπιων και προκατασκευασμένων συστατικών σκυροδέματος. Τυπικά κατάλληλο για τη διαμόρφωση δομικών αρμών διαστολής και διαχωρισμού σε:

Πεζοδρόμια και δάπεδα από σκυρόδεμα

Δρόμοι, ράμπες και διάδρομοι προσγείωσης

Περιοχές πεζών

Τοίχοι και γέφυρες από σκυρόδεμα

Κατασκευές υπογείων και μετρό από σκυρόδεμα